Informare, Consiliere şi Orientare Profesională

Servicii furnizate pentru persoane de toate vârstele în orice moment al vieţii acestora, cu scopul de a le asista în alegerea celor mai bune oportunitǎţi de educaţie, formare sau ocupare, şi de a le sprijini în propria dezvoltare personală şi profesională.

Servicii pentru persoanele care nu au intrat încă pe piaţa muncii, pentru cei care caută un loc de muncă sau pentru persoanele angajate care doresc să se reorienteze către o altă profesie/ocupaţie sau să se specializeze într-un anumit domeniu.

Informarea Profesionala

Identificarea nevoilor de informare a clientului;

Acordarea de informaţii privind piaţa muncii: despre ocupaţii, meserii şi profesii, condiţii de exercitare, de salarizare şi promovare, condiţii impuse de angajatori, dinamica ocupaţiilor;

Conturarea profilului psihologic, aflarea intereselor profesionale, identificarea punctelor tari ca elemente de bazǎ în stabilirea traseului profesional.

Consilierea Profesionala

Evaluarea şi autoevaluarea personalitǎţii în vederea orientǎrii profesionale cu ajutorul bateriei de teste psihologice Cognitrom Assessment System;

Dezvoltarea încrederii în sine a persoanelor în cǎutarea unui loc de muncǎ, în vederea luǎrii de cǎtre acestea a deciziei privind propria carierǎ;

Consiliere profesionalǎ şi instruire în metode şi tehnici de cǎutare a unui loc de muncǎ şi de prezentare la interviuri;

Încurajarea şi pregǎtirea persoanelor în demararea propriei afaceri;

Pregǎtirea adulţilor astfel încât sǎ facǎ faţǎ cererilor de pe piaţa muncii naţionale si europene;

Formare Profesionala

Formarea profesională este procedura prin care se asigură creșterea și diversificarea competențelor profesionale, prin inițierea, calificarea, recalificarea, perfecționarea și specializarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea realizării mobilității și (re)integrării acestora pe piața forței de muncă.

În acest sens New Hope organizează o gamă largă de programe de formare profesională finalizate cu certificate emise şi recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei Nationale la nivel național, iar prin apostilare se face recunoașterea în țările membre ale Convenției de la Haga.

Servicii de Specialitate in Domeniul Resurselor Umane Oferite Firmelor / Companiilor / Organizatiilor / Institutiilor

New Hope ofera servicii in domeniul resurselor umane inca de la infiintare, acumuland o experienta considerabila in administrarea tuturor proiectelor de acest gen. Avand o experienta vasta in acest domeniu, si un personal specializat, cunoscand piata muncii din Romania, New Hope pune la dispozitie cunostintele, metode si tehnici moderne de lucru pentru ca astfel sa raspunda cat mai eficient nevoilor clientilor sai.

Recrutare si selectie – fie ca e vorba de o extindere a afacerii/un proiect de restructrurare care presupune o recrutare in masa, fie ca e vorba de un singur post vacant, New Hope va pune la dispozitie candidati din baza de date proprie prin realizarea unei preselectii care sa asigure fidelitate din punct de vedere ale cerintelor postului.

Evaluare de personal – evaluare de competente privind un anumit post, evaluarea nevoilor de instruire ale personalului.

Outplacement – indiferent de tipul sau marimea afacerii, si nivelul personalului (executiv sau de conducere), New Hope pune la dispozitie clientilor sai in perioadele de tranzitie, in caz de restructurari, servicii personalizate de facilitare a acccesului pe piata muncii pentru angajatii care parasesc compania.