EFESC

                                                            

 Începând cu iunie 2009 în Europa activează European Forestry and Environmental Skills Council (Consiliul european pentru activitatea forestiera şi de mediu); pe scurt EFESC, care și-a propus următoarele obiective:

  • Elaborarea de standarde europene de calificare în meserii din silvicultura, exploatari forestiere, amenajarea peisajului, arboricultura şi horticultura, contribuind astfel la armonizarea şi îmbunătăţirea calificării în profesiile menţionate mai sus;
  • Cresterea substantiala a siguranţei ca urmare a respectarii standardelor elaborate si implicit, reducerea numarului accidentelor de munca.
  • Îmbunătăţirea mobilităţii fortei de munca ca urmare a recunoasterii internationale a certificatelor EFESC.

La ora actuala, certificatele EFESC sunt valabile în urmatoarele tari : Germania, Austria, Franta, Belgia, Olanda, Italia si Spania.

În data de 18 iulie 2017 SC New Hope SRL din Reșita a fost autorizată ca Centru al Agenției Naționale EFESC în vederea evaluarii candidaților și emiterii certificatelor EFESC pentru urmatoarele nivele:

ECC 1 : Întreţinerea ferăstrăului mecanic şi tăierea transversală (nu poate să doboare arbori, nici în pădure, nici izolați);

ECC 2 : Doborârea simplă (lucrări de doborâre a arborilor subțiri, cu diametre mai mici de 28 cm, produse rezultate din rarituri);

ECC 3 : Doborârea avansată (lucrări de doborâre a arborilor groși, indiferent de marimea diametrelor, de prelucrare a masei lemnoase);

ECC 4 : Arbori doborâţi si/sau rupti de vânt (doborituri de vânt în masa, cu respectarea unor masuri suplimentare de siguranta muncii);

Acte necesare înscrierii:

  1. Buletin/Carte identitate
  2. Certificat naștere
  3. Act de studii (ultima formă de învățământ absolvită și alte calificări relevante, de preferinta din domeniul exploatarii lemnului)

Persoanele de cetățenie străină vor prezenta actele în limba respectivă, dar și traduse în limba română de persoane autorizate.

Contact și informații :

Bălan Claudia – tel. 0740014254; 0721596016
Enășel Viorel – tel. 0723193536
Ambruș Viorel – evaluator autorizat EFESC, tel. 0735060187.
e-mail: efesc_ecc_newhope@abac.ro