Cine suntem?

Noi suntem New Hope SRL, cu sediul în Reșița, CUI RO15922955, J11/810/2003.

Începând cu data de 25 mai 2018, SC New Hope SRL s-a aliniat la standardele europene în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera lor circulație,stipulate în Regulamentul 2016/679/UE.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Prelucrăm datele dv. cu caracter personal în scop contractual și legal. Temeiul prelucrării este constituit din contractul încheiat între SC New Hope SRL și dv. și prevederile legale aplicabile.Astfel, pentru a facilita desfășurarea activităților aflate în legătură cu contractul și/sau în vederea îndeplinirii obligațiilor legale, comunicăm aceste date către autoritățile/instituțiile care ne-au autorizat pentru prestare de servicii în domeniul resurselor umane sau partenerilor noștri contractuali (angajatori). Datele tale personale sunt prelucrate pe toată durata contractuală,până la expirarea obligațiilor contractuale și în cazul programelor de formare ele vor fi arhivate potrivit legislației specifice in vigoare.

 

NEW HOPE SRL. prelucrează datele personale pentru:

 • Prestarea serviciilor de informare, consiliere și mediere pe piața muncii, în cadrul acestui serviciu datele tale personale fiind comunicate Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă Caraș-Severin, lunar în scop statistic și lucrativ, și/sau Organismelor/autorităților de monitorizare a implementării fondurilor europene, în vederea realizării de verificări/monitorizări
 • Prestarea serviciilor de formare profesională, caz în care datele tale personale vor fi comunicate AJPIS Caraș-Severin și Organismelor/autorităților de monitorizare a implementării fondurilor europene pentru
 • înregistrarea contractelor de formare, prelucrare statistică, anunțarea deschiderii și închiderii unui program de formare și organizarea și susținerea examenelor de absolvire, respectiv realizarea de verificări/monitorizări
 • Emitere de adeverințe, la cerere, către societățile comerciale – în calitate de angajatori care, în baza Codului muncii încheie contracte de prestări servicii cu SC New Hope SRL, pentru formarea profesională a propriilor angajați cu finanțare din bugetul propriu.
 • Prestarea serviciilor de formare profesională și evaluare a competențelor EFESC în conformitate cu standardele ECC1-4, caz în care datele vor fi comunicate Agenției Naționale EFESC România, pentru evidențe și monitorizare
 • Realizarea unor interese legitime SC. NEW HOPE SRL. în beneficiul tău:
 • marketing direct pentru promovarea serviciilor, evaluarea gradului tău de satisfacție, determinarea /evaluarea intereselor tale prin mijloace automate sau nu, pentru a-ți oferta servicii cât mai potrivite, realizarea de analize statistice fără crearea de profiluri individuale, inclusiv prin metode automate.

Prelucrarea datelor în alte scopuri decât cele contractuale și legale, o vom realiza numai în funcție de alegerile tale.

 

Drepturile tale

Noul Regulament conferă mai multe drepturi persoanelor cărora li se prelucrează datele cu caracter personal. În continuare îți explicăm drepturile tale

 • Dreptul de acces înseamnă că ai dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele tale, iar dacă da,să îți oferim acces la aceste date precum și informații despre cum sunt prelucrate.
 • Dreptul la portabilitate : se referă la faptul că poți primi datele personale într-un format structurat, care poate fi citit automat și la dreptul că acestea pot fi transmise direct altui operator.
 • Dreptul la opoziție : vizează dreptul de a te opune prelucrării datelor personale atunci când aceasta deservește un interes public ori cu un interes legitim am nostru.
 • Dreptul la rectificare : se referă la corectarea fără întarzieri nejustificate a datelor personale inexacte.
 • Dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat: înseamnă că ai dreptul să îți ștergem datele colectate fără întărzieri nejustificate în oricare din următoarele situații : nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, ți-ai retras consimțământul și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, te opui prelucării, datele au fost colectate ilegal, datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale, colectarea s-a făcut cu oferirea de servicii ale societății informaționale.
 • Dreptul la restricționarea preluctării : poate fi exercitat în următoarele cazuri este contestată exactitatea datelor pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii acestora, prelucrarea este ilegală, dar nu se dorește ștergerea datelor ci doar restricționarea acestora, în cazul în care SC. NEW HOPE SRL. nu are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le soliciți pentru apărarea unui drept în instanță, dacă te-ai opus prelucrării pentru intervalul de timp cât se verifică dacă drepturile legitime prevalează asupra drepturilor tale.

Contact și suport privind datele tale

Toate aceste drepturi le poți exercita printr-o cerere scrisă, datată, semnată și transmisă către SC. NEW HOPE SRL. prin

 • Telefon 0255/218739,0255/516607
 • e-mail claudiabalan2002@yahoo.com

Începând cu 25 mai 2018, pentru orice întrebări sau nemulțumiri te poți adresa responsabilului nostru pentru prelucrarea datelor prin e-mail la oanamocirt@yahoo.com/ claudiabalan2002@yahoo.com , iar dacă ești de părere că ți-am încălcat vreun drept privind acest subiect, te poți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Ne angajăm să aplicăm toate măsurile tehnice și organizatorice pentru asigurarea securității datelor tale personale, protejării lor împotriva distrugerii, modificării, dezvăluirii ori accesului neautorizat asupra lor.

Prin vizitarea acestui site vă exprimați acordul pentru prelucrarea datelor dv. cu caracter personal.