ACTIV – Accesibilitate, Consiliere,Transparență, Informare pentru Viitor

  • Cod proiect 120634
  • Axa Prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți

 

Perioadă Implementare – 18 luni (iulie 2018-ianuarie 2020)

Parteneri în cadrul proiectului

Lider – EUROPEAN STEPS S.R.L.
Partener 1 – PRAKTIK CONSULTING & COMP SRL
Partener 2 – NEW HOPE S.R.L.

Partener 3 – GENERAL AGRO S.R.L.

Obiectivul general al proiectului: creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, persoanele peste 54 de ani, persoanele cu dizabilități, persoanele cu nivel redus de educație, precum și pentru persoanele de etnie romă și persoanele din mediul rural ocupați în agricultura de subzistență și semisubzistență, prin îmbunătățirea nivelului lor de competenț

Implementarea activităților proiectului va avea loc în Regiunea Vest și Centru, județele Caraș -Severin și Harghita.

 

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

 

A1 Identificare, recrutare și selecție grup țintă – prin intermediul acestei activități vor fi identificate, recrutate și selectate un număr de 504 persoane.

 

A2 – Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării.

2.1. Activitatea de informare și consiliere profesionalăactivitatea constă în serviciile oferite clientului solicitant ; clientul este îndrumat spre a urma o anumită formă de instruire ( în speța, activitățile de formare din cadrul proiectului). Această activitate va cuprinde evaluarea și autoevaluarea personalității în vederea orientării profesionale.

2.2 Activitatea de mediere- activitatea constă în principal în punerea în  legătura a angajatorilor cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea stabilirii de raporturi de muncă sau de serviciu.

 

A3 Organizarea și derularea de programe de formare profesională a adulților

3.1 Organizarea și derularea de programe de formare profesională a adulților- prin implementarea acestei activități se va asigura creșterea și diversificarea competențelor profesionale, prin initierea, calificarea,recalificarea, perfecționarea și specializarea persoanelor din grupul țintă, în vederea realizării mobilității și (re)integrării acestora pe piața forței de muncă.

New Hope are în vedere organizarea următoarelor programe de formare:

Reșița: patiser, îngrijitoare bătrâni la domiciliu

Caransebeș: îngrijitoare bătrâni la domiciliu, lucrător în creșterea animalelor, lucrător în cultura plantelor

Moldova Nouă: îngrijitoare bătrâni la domiciliu, lucrător comercial, cameristă

 

A4 Informare și publicitate

4.1 Informare si publicitate- aceasta activitate va consta în principal în diseminarea de informații relevante implementării proiectului printr-un sistem de comunicare eficient

 

A5 Managementul proiectului

5.1 Managementul proiectului- aceasta activitate consta în analiza și stabilirea obiectivelor de proiect, evaluarea și controlul riscurilor, estimarea resurselor, alocarea resurselor, organizarea proiectului, stabilirea sarcinilor echipei implicate în implementare, conducerea activităților de proiect

 

Rezultate așteptate

  • 504 persoane informate, recrutate și selectate
  • 504 persoane informate și consiliate
  • 207 persoane ocupate
  • 420 persoane calificate

 

BIROURI IMPLEMENTARE PROIECT SC NEW HOPE SRL

REȘIȚA

Bulevardul Muncii Nr 10A,
Complex Agroindustrial Reșita Nord
Etajul 2, Biroul Nr. 3
Tel/fax: 0255/218739;

Expert informare, recrutare și selecție grup țintă partener 2
Bălan Claudia
0740014254

Expert mediere
Mocîrț Oana
075210291

 

CARANSEBEȘ

Str. General Ion Dragalina Nr.2, Parter
Tel/Fax:0255/516607

Coordonator proiect partener 2
Lăzăroni Ionela-Evuța
0752110149

Expert consiliere
Știrbu Diana
0752110249

 

MOLDOVA NOUĂ

Expert informare, recrutare și selecție grup țintă partener 2
Novacovici Jarco
Tel: 076127458